Present perfect szybka powtórka do kartkówki i sprawdzianu

Present perfect szybka powtórka do kartkówki i sprawdzianu

Present perfect​ szybka powtórka do kartkówki i sprawdzianu

Jeśli masz więcej czasu to sprawdź pełen opis present perfect tutaj.

Present perfect szybka powtórka do kartkówki i sprawdzianu - notatki z lekcji:

Present perfect – czas teraźniejszy dokonany

To dość specyficzny czas, rzadko ‘akceptowany’ i używany przez uczniów języka angielskiego, bo nie istnieje lub nie jest tak ważny w innych językach. Jednak jest on bardzo istotny w języku angielskim, bo jest jednym z podstawowych czasów. Bez niego nigdy nie będziesz brzmiał dobrze i na wysokim poziomie.

Porównaj:

 • Past simple – I watched this film (when?) – on Monday

Widziałem ten film (kiedy?) – w poniedziałek

 • Present perfect – I have this watched film (so what?) – so I know it

Zobaczyłem ten film (co w związku z tym?) – więc go znam

Kiedy go użyć? – present perfect wygląda jak czas przeszły, ale jest to czas teraźniejszy. Użyj go gdy mówisz o rezultacie, konsekwecji, wyniku czegoś, co zdarzyło się w przeszłości (czy to bardzo odległej, czy tylko sprzed paru sekund) w teraźniejszości.

Konstrukcja

 • Podmiot + past participle (have/has + czasownik w trzeciej formie)

Przydatne słowa

 • already (już)
 • yet (jeszcze)
 • since (‘od’ dokładnego czasu)
 • for (‘od’ nieokreślonego czasu)
 • just (właśnie teraz, właśnie przed chwilą)
 • ever (kiedykolwiek)

Przykłady

 • I’ve done it – zrobiłem to                 
 • I have just done it – właśnie to zrobiłem
 • I’ve already done it – już to zrobiłem
 • She has tried it – (so what?) – she knows it

Ona spróbowała to – (rezultat?) – ona to zna

 • The dog has (already) eaten everything – (so what?) – we don’t have any more food for it

Pies (już) wszystko zjadł – (rezultat?) – nie mamy już dla niego więcej karmy

Pytania

 • Have you done it yet? – czy już to zrobiłeś?
 • I haven’t done it yet – nie zrobiłem tego jeszcze
 • Have you ever done it? – czy kiedykolwiek to robiłeś?
 • A: Do you know New York very well? – czy znasz Nowy Jork bardzo dobrze?
 • B: Yeah, I’ve lived in New York for 10 years now – tak, mieszkam tu już od 10 lat
 • A: Do you know New York very well? – czy znasz Nowy Jork bardzo dobrze?
 • B: Sure, I’ve lived here since 1980 – jasne, mieszkam tu od 1980
 • A: Have you ever smoked a cigarette? – czy kiedykolwiek zapaliłeś papierosa?
 • B: Yes, I have/No, I haven’t
 • A: Has she ever kissed another girl? – czy ona kiedykolwiek pocałowała inną dziewczynę?
 • B: Yes, she has/No, she hasn’t

Przeczenia

 • We haven’t been to Barcelona (yet) – (so what?) – we don’t know this city

Nie byliśmy (jeszcze) w Barcelonie – (konsekwencja?) – nie znamy tego miasta

 • She’s never kissed another girl – (so what?) – she doesn’t know how it feels

Ona nigdy nie pocałowała innej dziewczyny (rezultat?) – nie zna tego uczucia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.