Podsumowanie czasów ciągłych w języku angielskim

Podsumowanie czasów ciągłych w języku angielskim

Podsumowanie czasów ciągłych w języku angielskim - present continuous, future continuous i past continuous

Pełny opis present continuous znajdziesz tutaj, future continuous tutaj i past continuous tutaj.

Podsumowanie czasów ciągłych w języku angielskim - notatka z lekcji:

Spójrz na tabelkę z wszystkimi czasami:

Podsumowanie czasów ciągłych w języku angielskim

 1. Present continuous (teraźniejszy prosty)
 2. Future continuous (przyszły prosty)
 3. Past continuous (przeszły prosty)

Wstęp

Zmień swój sposób myślenia

Ucząc się angielskiego będziesz musiał do pewnego stopnia zmienić swój sposób myślenia. Będziesz musiał, mówiąc po angielsku, myśleć w takich ramach czasowych i w takich kategoriach jak angielscy native speakerzy, tak jak oni rozumieją rzeczywistość.

Język to nie matematyka

Owszem, istnieją pewne zasady i ogólne wzorce postępowania, ale nie oznacza to, że powinineś ślepo za nimi podążać. Podążaj za zasadami gramatycznymi na sprawdzianach i egzaminach, ale w realnym życiu przyjmij następujący sposób myślenia: sam zweryfikuję wszystkie reguły w prawdziwym angielskim.

1. Present continuous – czas teraźniejszy ciągły

Kiedy użyć present continuous?

Użyj go, gdy chcesz powiedzieć, że coś dzieje się tu i teraz.

Jak stworzyć konstrukcję present continuous?

 • Podmiot (osoba, zwierzę lub cokolwiek innego) + to be (am, is, are) + czasownik + ing

Przykłady

 • I am writing – piszę (w tym momencie)
 • She’s sleeping – ona śpi
 • We are doing it – robimy to
 • The cat is eating – kot je
 • The beer is pouring – piwo się leje
 • They’re singing – oni śpiewają
 • He is fighting – on walczy
 • I’m trying – próbuję

Pytania

Zamień miejscami podmiot i ‘to be’ i uzyskasz pytanie:

 • A: Is she drinking coke? – czy ona pije colę (w tym momencie)?
 • B: Yes, she is/No, she isn’t
 • A: Are they driving now? – czy oni jadą teraz samochodem?
 • B: Yes, they are/No, they’re not
 • A: Am I writing? – czy piszę?
 • A: Yes, I am/ No, I’m not

Przeczenia

Dodaj ‘not’ do ‘to be’ i stworzysz przeczenie:

 • She’s not causing troubles – ona nie sprawia problemów
 • We aren’t  playing – nie gramy
 • I’m not cheating – nie oszukuję

Głębsza analiza

Dla uczniów na wyższym poziomie – użyj present continuous, gdy mówisz o zamierzeniach/planach:

 • I’m seeing my father next Tuesday – widzę się z ojcem w przyszły wtorek
 • He’s not going to Spain next month – on nie jedzie do Hiszpanii w przyszłym miesiącu
 • We’re meeting tonight – spotykamy się dziś w nocy

Future continuous - czas przyszły ciągły

Kiedy użyć future continuous?

Użyj tej konstrukcji gramatycznej gdy chcesz powiedzieć, że coś będzie ciągnęło się przez jakiś czas w przeszłości.

Jak stworzyć czas future continuous?

 • Podmiot + will + be + czasownik + ing

Przykłady

 • I will be playing football tomorrow at 6 – będę grał w piłkę jutro o 6
 • I will be playing football tomorrow from 5 ‘till 7 – będę grał w piłkę jutro od 5 do 7
 • She will be practicing at 6 – ona będzie ćwiczyć o 6
 • We’ll be working from 8 to 5 – będziemy pracować od 8 do 5
 • They’ll be partying hard at that time – oni będą ostro imprezować w tym czasie
 • From 3 to 7 I’ll be making a video – będę robić filmik od 3 do 7

Pytania

Zamień miejscami ‘will’ i ‘be’ i w ten sposób uzyskasz pytanie:

 • A: Will she be playing violin during the concert? – czy ona będzie grała na skrzypcach podczas koncertu?
 • B: Yes, she will/No, she won’t
 • A: Will they be playing for 2 hours? – czy będą grali przez dwie godziny?
 • B: Yes, they will/No, they won’t
 • A: Will the dog be running for a whole day? – czy pies będzie biegał cały dzień?
 • B: Yes, it will/No, it won’t

Przeczenia

Dodaj ‘not’ do ‘will’ i uzyskasz przeczenie:

 • He won’t be training at 7:30 – on nie będzie trenował o 7:30
 • I won’t  be exercising from 7 to 9 – nie będę ćwiczył od 7 do 9
 • I won’t be doing this – nie będę tego robił

3. Past continuous – czas przeszły ciągły

Kiedy użyć past continuous?

Użyj czasu przeszłego ciągłego gdy chcesz powiedzieć o czymś, co działo się przez jakiś czas w przeszłości.

Jak stworzyć konstrukcję past continuous?

 • Podmiot + was/were + czasownik + ing

Przykłady:

 • I was reading a book at 10 – czytałem książkę o 10
 • I was reading from 10 to 12 – czytałem od 10 do 12
 • You were playing tennis – grałeś w tenisa
 • We were working at 6 – pracowaliśmy o 6
 • She was sleeping from 5 to 6 – ona spała od 5 do 6
 • That frog was ribbitting all night long! – ta żaba rechotała całą noc!

Pytania

Pytanie uzyskasz zamieniając miejscami podmiot i ‘to be’:

 • A: Was I doing it? – czy robiłem to?
 • B: Yes, I was/No, I wasn’t
 • A: Was it making a sound? – czy to wydawało z siebie dźwięk?
 • B: Yes, it was/No, it wasn’t
 • A: Were we winning? – czy wygrywaliśmy?
 • B: Yes, we were/No, we weren’t

Przeczenia

Dodaj ‘not’ do ‘to be’ żeby stworzyć przeczenie:

 • I wasn’t shouting – nie krzyczałem
 • He wasn’t learning – on się nie uczył
 • They weren’t playing PS4 – oni nie grali w PS4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *