Past simple szybka powtórka do kartkówki i sprawdzianu

Past simple szybka powtórka do kartkówki i sprawdzianu

Past simple szybka powtórka do kartkówki i sprawdzianu

Jeśli masz więcej czasu to sprawdź pełen opis past simple tutaj.

Past simple szybka powtórka do kartkówki i sprawdzianu - notatki z lekcji:

Past simple – czas przeszły prosty

Użyj tej konstrukcji jeśli chcesz powiedzieć o czymś, co ogólnie wydarzyło się w przeszłości. Jeżeli nie wynika to z kontekstu to zdefiniuj tą przeszłość używając przydatnych słów i fraz takich jak te poniżej:

Przydatne słowa

10 minutes ago – dziesięć minut temu

One hour ago – godzinę temu

Yesterday – wczoraj

A week ago – tydzień temu

3 month ago – trzy miesięce temu

2 years ago – dwa lata temu

In 1991 – w 1991 roku

1000 years ago – tysiąc lat temu

I tak dalej.

Konstrukcja

Podmiot (Osoba, zwierzę, rzeczy lub cokolwiek innego, co może wykonywać czynności) + czasownik w formie przeszłej

Przykłady

I liked it – podobało mi się to

She smiled – ona się uśmiechnęła

I tried it – spróbowałem to

We broke the rules – złamaliśmy zasady

I went to school yesterday – wczoraj poszedłem do szkoły

He played football 3 days ago – on grał w piłkę 3 dni temu

They wanted to do it – oni chcieli to zrobić

Pytania

Did you like it? – Podobało ci się to?

Did she smile? – czy ona się uśmiechnęła?

Did he play football 3 days ago? – czy on grał w piłkę 3 dni temu?

Przeczenia

I didn’t try it – nie spróbowałem tego

We didn’t break the rules – nie złamaliśmy zasad

He didn’t play football 3 days ago – on nie grał w piłkę 3 dni temu

Na co zwrócić szczególną uwagę

W języku angielskim czasowniki w czasie przeszłym dzielą się na dwie grupy: regularne (kończą się w formie przeszłej na –ed) i nieregularne, które przybierają bardzo różne formy – musisz się ich po prostu nauczyć.

Przykłady regularnych czasowników w formie przeszłej:

  • Practiced – ćwiczyłem
  • Smiled – uśmiechnęła się
  • Wanted – chciał
  • Screamed – krzyknął

Przykłady nieregularnych czasowników w formie przeszłej:

  • Ate – jadła
  • Drunk – pił
  • Hit – uderzyła
  • Taught – uczył

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *