Present continuous szybka powtórka do kartkówki i sprawdzianu

Present continuous szybka powtórka do kartkówki i sprawdzianu

Present continuous szybka powtórka do kartkówki i sprawdzianu

Jeśli masz więcej czasu to sprawdź pełen opis present continuous tutaj.

Present continuous szybka powtórka do kartkówki i sprawdzianu notatki z lekcji:

Present continuous – czas teraźniejszy ciągły

Użyj tej konstrukcji gramatycznej jak chcesz powiedzieć o czymś, co robisz lub dzieje się dokładnie w tym momencie. Słowo klucz to trwa.

Konstrukcja

Podmiot (osoba lub cokolwiek, co może wykonywać czynność) + to be (jestem/am, jesteś/are, jest/is, są/are, jesteśmy/are, jesteście/are) + czasownik + ing

 • Podmiot + be + czasownik + ing

Przykłady

 • I am writing – piszę (w tym momencie)
 • The cat is eating – kot je
 • You’re reading now – czytasz
 • They are listening to the music – oni słuchają muzyki
 • She is sleeping – ona śpi
 • He’s really doing it – on to naprawdę robi
 • I’m trying – próbuję

Pytania

 • Am I writing? – czy piszę?
 • Is the cat eating? – czy kot je?
 • Are you reading now? – czy czytasz teraz?
 • Are they listening to the music? – czy oni słuchają muzyki?
 • Is she sleeping? – czy ona śpi?
 • Is he really doing it – czy on to naprawdę robi?
 • Am I trying? – czy próbuję?

Przeczenia

 • I’m not writing – nie piszę
 • The cat’s not eating – kot nie je
 • You’re not reading now – nie czytasz teraz
 • They aren’t listening to the music – nie słuchają muzyki
 • She isn’t sleeping – ona nie śpi
 • He’s not really doing it – on tego tak naprawdę nie robi
 • I’m not trying – nie próbuję

Dodatkowa uwaga

Zauważ, że istnieje kilka opcji tworzenia przeczenia w zależności od preferencji i pochodzenia native speakera.

Głębsza analiza

Present continuous vs going to

Poziom bardziej zaawansowany – użyj present continuous do mówienia o planach/zamierzeniach, tak jak ‘going to’ (jeśli nie wynika to z kontekstu to pamiętaj, żeby powiedzieć kiedy – bez tego powiesz, co robisz teraz)

Przykłady

 • I’m seeing my cousins next month = I’m going to see my cousins next month – widzę się z kuzynami w przyszłym miesiącu
 • We’re going to the cinema tonight = We’re going to go the cinema tonight – idę dziś wieczorem do kina
 • I’m visiting my grandparents next week = I’m going to visit my parents next week – odwiedzam  moich dziadków w przyszłym tygodniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *