Podsumowanie czasów prostych w języku angielskim

Podsumowanie czasów prostych w języku angielskim

Podsumowanie czasów prostych w języku angielskim - present simple, future simple i past simple

Pełny opis present simple tutaj, future simple tutaj i past simple tutaj.

Podsumowanie czasów prostych w języku angielskim - notatka z lekcji:

Spójrz na tabelkę z wszystkimi czasami:

Podsumowanie czasów prostych w języku angielskim

 1. Present simple (teraźniejszy prosty)
 2. Future simple (przyszły prosty)
 3. Past simple (przeszły prosty)

Wstęp

Zmień swój sposób myślenia

Ucząc się angielskiego będziesz musiał do pewnego stopnia zmienić swój sposób myślenia. Będziesz musiał, mówiąc po angielsku, myśleć w takich ramach czasowych i w takich kategoriach jak angielscy native speakerzy, tak jak oni rozumieją rzeczywistość.

Język to nie matematyka

Owszem, istnieją pewne zasady i ogólne wzorce postępowania, ale nie oznacza to, że powinineś ślepo za nimi podążać. Podążaj za zasadami gramatycznymi na sprawdzianach i egzaminach, ale w realnym życiu przyjmij następujący sposób myślenia: sam zweryfikuję wszystkie reguły w prawdziwym angielskim.

1. Present simple – czas teraźniejszy prosty

Kiedy użyć present simple?

Użyj go gdy mówisz o tym, co ogólnie robisz w swoim życiu, jakie masz nawyki, jakie ludzie mają rutyny, jakie są zwyczaje i obyczaje, oprócz tego gdy mówisz o swoich planach, o rozkładzie autobusów/pociągów/lotów, o tym co ogólnie dzieje się w życiu, o prawdach życiowych i faktach naukowych. Słowo klucz to ogólnie.

Jak stworzyć konstrukcję present simple?

 • Podmiot (osoba, zwierzę lub cokolwiek innego) + czasownik

Przykłady

 • I play football – gram w piłkę
 • The train leaves at 10 – pociąg odjeżdża o 10
 • She doesn’t cook – ona nie gotuje
 • Poles eat dumplings – Polacy jedzą pierogi
 • Water turns to ice at 0 degrees – woda zmienia się w lód w temperaturze zero stopni
 • Vegetarians don’t eat meat – wegetarianie nie jedzą mięsa
 • Americans party hard – Amerykanie ostro imprezują
 • The plane takes off at 3:30 – samolot odlatuje o 3:30
 • He goes to school – ona chodzi do szkoły

Pytania

Zadając pytania wstaw na początek zdania ‘do’ (I, you, we, they) lub ‘does’ (he/she/it):

 • A: Do you play football?
 • B: Yes, I do/ No, I don’t
 • A: Does she sing?
 • B: Yes, she does/ No, she doesn’t

Przeczenia

 • I don’t play basketball – nie gram w koszykówkę
 • The bus doesn’t leave at 5 – autobus nie odjeżdża o 5
 • Water doesn’t taste like that – woda tak nie smakuje

Słowa pomocnicze

 • Never – nigdy
 • Rarely/seldom – rzadko
 • Sometimes – czasami
 • Often – często
 • Usually – zazwyczaj
 • Always – zawsze

I tym podobne.

2. Future simple – czas przyszły prosty

Kiedy użyć future simple?

Użyj tej konstrukcji jak chcesz powiedzieć o czymś, co ogólnie wydarzy się w przyszłości, bez wchodzenia w zbędne szczegóły (takie jak czy coś będzie trwało, czy się skończy itd)

Jak stworzyć konstrukcję future simple?

 • Podmiot + will + czasownik

Przykłady

 • I will try – spróbuję
 • I will do it – zrobię to
 • He will help you – on ci pomoże
 • She will jump – ona skoczy
 • They will sing – oni zaśpiewają
 • He will always love her – on ją zawsze będzie kochać

Pytania

Pytanie uzyskasz zamieniając miejscami podmiot i will:

 • Will I go? – czy pójdę?
 • Will she scream? – czy ona krzyknie?
 • ……….they win?  – czy oni wygrają?

Wstaw w puste miejse powyżej odpowiednie słowo. Proste? Proste.

Przeczenia

Dodaj do will ‘not’ i uzyskasz przeczenie:

 • I won’t do it – nie zrobię tego
 • We won’t cry – nie będziemy płakać
 • It won’t be difficult – to nie będzie trudne

Głębsza analiza future perfect

Użyj, gdy podejmujesz decyzję teraz:

 • A: Do you want to play fifa with us? – chcesz pograć z name w fifę?
 • B: Ok, I will play – ok, zagram
 • A: Please, don’t go – proszę, nie idź
 • B: No problem, I will stay – nie ma sprawy, zostanę

Użyj, gdy przewidujesz przyszłość:

 • India will be the most populated country in 30 years – Indie będą najbardziej zaludnionym krajem za 30 lat
 • Scientists believe people will be taller in the future – naukowcy wierzą, że ludzie będą wyżsi w przyszłości

Will vs going to #1

Obie konstrukcje mówią o przyszłości, ale różnica jest taka, że przy ‘will’ decyzję podejmujesz teraz, a przy ‘going to’ decyzję podjąłeś wcześniej więc jest to twoim planem:

 • Ok, I will see you later – ok, do zobaczenia później (decyzja podjęta teraz)
 • I’m going to see my friend later – widzę się ze znajomym później (decyzja podjęta wcześniej)

Will vs going to #2

Obie konstrukcje mówią o przyszłości, ale różnica jest taka, że przy ‘will’ przyszłość jest teoretycznie mniej pewna (przewidujesz), a przy ‘going to’ teoretycznie bardziej pewna:

 • It will rain tomorrow – jutro będzie padać (może widziałeś prognozę, gdzie przewidzieli deszcz jutro)
 • It’s going to rain –  będzie padać (wyjrzałeś za okno i masz niezłomne dowody, że zaraz spadnie deszcz)

Dodatkowa uwaga

Going to w języku potocznym często przybiera formę ‘gonna’. Gonna w slangu może oznaczać will oraz going to, w zależności od kontekstu.

 • Gonna = will, going to

W bardzo potocznym języku ‘gonna’ jeszcze bardziej się skraca uzyskując formę ‘mma

 • Going to – gonna – ‘mma
 • I’m going to go = I’m gonna go = I’mma go

3. Past simple – czas przeszły prosty

Użyj tej konstrukcji jak chcesz powiedzieć o czymś, co ogólnie wydarzyło się w przyszłości, bez wchodzenia w zbędne szczegóły (takie jak czy coś trwało, czy się skończyło itd)

Jak stworzyć past simple?

Podmiot + czasownik w formie przeszłej

Dodatkowa uwaga

Wiele czasowników w formie przeszłej kończy się na –ed (regularne), ale niektóre nie (nieregularne). Nie masz wyboru, musisz się ich nauczyć.

Przykłady

 • I worked as a teacher last year – pracowałem jako nauczyciel w zeszłym roku
 • I studied in my hometown – studiowałem w mieście rodzinnym
 • He liked her – on ją lubił
 • You tried it 3 days ago – spróbowałeś to 3 dni temu
 • She ate dinner – ona zjadła obiad
 • They lied – oni skłamali
 • It rained yesterday – wczoraj padało
 • We lost one hour ago – przegraliśmy godzinę temu
 • I drank water – piłem wodę

Pytania

 • A: Did you go there? – poszedłeś tam?
 • B: Yes, I did/ No, I didn’t 
 • A: Did she eat it? – czy ona to zjadła?
 • B: Yes, she did/ No, she didn’t
 • A: Did we lose? – przegraliśmy?
 • B: Yes, we did/ No, we didn’t

Przeczenia

 • The cat didn’t sleep – kot nie spał
 • The tree wasn’t green – drzewo nie było zielone
 • We didn’t win – nie wygraliśmy

To tyle. Rozumiejąc na poziomie logicznym czas teraźniejszy prosty jesteś w stanie zrozumieć czas przyszły prosty i czas przeszły prosty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *