Podsumowanie czasów dokonanych w języku angielskim

Podsumowanie czasów dokonanych w języku angielskim

Podsumowanie czasów dokonanych w języku angielskim - present perfect, future perfect i past perfect

Pełny opis present perfect znajdziesz tutaj, future perfect tutaj i past perfect tutaj.

Podsumowanie czasów dokonanych w języku angielskim - notatka z lekcji:

Spójrz na tabelkę z wszystkimi czasami:

Podsumowanie czasów dokonanych w języku angielskim

Podsumowanie czasów dokonanych w języku angielskim

 1. Present perfect (teraźniejszy dokonany)
 2. Future perfect (przyszły dokonany)
 3. Past perfect (przeszły dokonany)

Wstęp

Zmień swój sposób myślenia

Ucząc się angielskiego będziesz musiał do pewnego stopnia zmienić swój sposób myślenia. Będziesz musiał, mówiąc po angielsku, myśleć w takich ramach czasowych i w takich kategoriach jak angielscy native speakerzy, tak jak oni rozumieją rzeczywistość.

Język to nie matematyka

Owszem, istnieją pewne zasady i ogólne wzorce postępowania, ale nie oznacza to, że powinieneś ślepo za nimi podążać. Podążaj za zasadami gramatycznymi na sprawdzianach i egzaminach, ale w realnym życiu przyjmij następujący sposób myślenia: sam zweryfikuję wszystkie reguły w prawdziwym angielskim.

1. Present perfect – czas teraźniejszy dokonany

Kiedy użyć?

Użyj tej konstrukcji gdy chcesz powiedzieć, że coś skończyło się w nieokreślonej przeszłości (albo właśnie przed chwilą) z konsekwencją w teraźniejszości.

Porównaj:

 • I did it (yesterday) – zrobiłem to (wczoraj)
 • I’ve done it (so everything’s ready) – zrobiłem to (więc wszystko jest gotowe)

Jak stworzyć?

 • Podmiot + past participle (czasownik w trzeciej formie)

Przydatne słowa

Yet (jeszcze), already (już), ever (kiedykolwiek), since (‘od’ gdy znasz datę), for (‘od’ gdy nie precyzujesz daty), just (właśnie)

Przykłady

 • He has played rugby before – on grał kiedyś w rugby
 • They have had a lot to eat – oni dużo zjedli
 • I’ve already read this book – już przeczytałem tą książkę
 • She has worked here for 10 years – ona tu pracuje od 10 lat
 • We’ve lived here since 2005 – mieszkamy tu od 2005 roku

Pytania

Zamień miejscami ‘has’ lub ‘have’ i podmiot i uzyskasz pytanie:

 • Has he ever played rugby before? – czy on kiedykolwiek grał w rugby?
 • Have they had anything to eat yet? – czy oni jeszcze nic nie zjedli?
 • Have I already read this book? – czy już przeczytałem tą książkę?
 • Has she worked here for 10 years? – czy ona tu pracuje od 10 lat?
 • Have we lived here since 2005? – czy mieszkamy tu od 2005 roku?

Przeczenia

Dodaj ‘not’ do ‘has’ albo ‘have’ i stworzysz przeczenie:

 • He’s never played rugby before – on nigdy nie grał w rugby
 • They haven’t had anything to eat yet – oni jeszcze nic nie zjedli
 • I haven’t read this book yet – nie przeczytałem jeszcze tej książki
 • She has not worked here for 10 years – ona nie pracuje tu od 10 lat
 • We have not lived here since 2005 – nie mieszkamy tu od 2005 roku

2. Future perfect – czas przyszły dokonany

Kiedy użyć?

Użyj tej konstrukcji jak chcesz szczególnie podkreślić, że coś z jakimś rezultatem skończy się w jakimś momencie w przyszłości.

Porównaj:

 • I’ve done it (it’s ready now) – zrobiłem to (jest gotowe)
 • I will have done it (by tomorrow evening) – zrobię to (do jutrzejszego wieczoru)

Jak stworzyć?

Podmiot + will + past participle (trzecia forma czasownika)

Przykłady

 • By tomorrow’s evening we will have seen everything here – do jutrzejszego wieczora zobaczymy tu wszystko
 • This virus will have made even more damage by the time the IT guy comes here – ten wirus spowoduje jeszcze więcej uszkodzeń do czasu aż przybędzie informatyk
 • He’s so smart that by the end of this month he will have learned everything – on jest tak mądry, że do końca tego miesiąca nauczy się wszystkiego

Pytania

Zamień miejscami podmiot z ‘will’ i uzyskasz pytanie:

 • Will we have seen everything here by tomorrow’s evening? – czy do jutrzejszego wieczora zobaczymy tu wszystko
 • Will this virus have made even more damage by the time the IT guy comes here? – czy ten wirus spowoduje jeszcze więcej uszkodzeń do czasu aż przybędzie informatyk?
 • Will he have learned everything by the end of this month? – czy on końca tego miesiąca nauczy się wszystkiego?

Przeczenia

Dodaj ‘not’ do ‘will’ i stworzysz przeczenie:

 • By tomorrow’s evening we will not have seen everything here – do jutrzejszego wieczora nie zobaczymy tu wszystkiego
 • This virus won’t have made even more damage by the time the IT guy comes here – ten wirus nie spowoduje jeszcze więcej uszkodzeń do czasu aż przybędzie informatyk
 • By the end of this month he won’t have learned everything –on do końca tego miesiąca nie nauczy się wszystkiego

3. Past perfect – czas przeszły dokonany

Kiedy użyć?

Użyj tego czasu gdy chcesz podkreślić, że coś w przeszłości w pewnym momencie skończyło się z jakimś rezultatem dla późniejszej przeszłości.

Porównaj:

 • I’ve fixed the car (it’s fine now) – naprawiłem samochód (jest sprawny)
 • I had fixed the car (before 4:00) – naprawiłem samochód (przed 16:00)

Jak stworzyć?

 • Podmiot + had + czasownik w trzeciej formie

Przykłady

 • Before yesterday’s game they had won everything – przed wczorajszym meczem wygrali wszystko
 • She’d tried all our dresses on before buying the red one – ona nałożyła na siebie wszystkie sukienki zanim kupiła tą czerwoną
 • I’d known about the possibility of volcano eruption before it erupted – wiedziałem o możliwości wybuchu wulkanu zanim wybuchł

Pytania

Zamień podmiot i ‘had’ miejscami i uzyskasz pytanie:

 • Had they won everything before yesterday’s game? – czy przed wczorajszym meczem wygrali wszystko?
 • Had she tried all our dresses on before bying the red one? – czy ona nałożyła na siebie wszystkie sukienki zanim kupiła tą czerwoną?
 • Had you known about the possibility of volcano eruption before it erupted? – czy wiedziałeś o możliwości wybuchu wulkanu zanim wybuchł?

Przeczenia

Dodaj ‘not’ do ‘had’ i stworzysz przeczenie:

 • Before yesterday’s game they had not won everything – przed wczorajszym meczem oni nie wygrali wszystkiego
 • She hadn’t tried all our dresses on before buying the red one – ona nie nałożyła na siebie wszystkich sukienek zanim kupiła tą czerwoną
 • I hadn’t  known about the possibility of volcano eruption before it erupted – nie wiedziałem o możliwości wybuchu wulkanu zanim wybuchł

To by było na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem ci zrozumieć logikę i konstrukcję czasów dokonanych. Jeśli masz jakieś pytania nie wahaj się zadawać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *