Future perfect szybka powtórka do kartkówki i sprawdzianu

Future perfect szybka powtórka do kartkówki i sprawdzianu

Future perfect szybka powtórka do kartkówki i sprawdzianu

Jeśli masz więcej czasu to sprawdź pełen opis future perfect tutaj.

Future perfect szybka powtórka do kartkówki i sprawdzianu - notatki z lekcji:

Future perfect - czas przyszły dokonany

Jest to jedna z bardziej zaawansowanych konstrukcji w języku angielskim. Użyj jej jak chcesz powiedzieć, że w przyszłości coś się z jakąś konsekwencją wydarzy, spełni, dokona.

Pamiętaj...

W języku angielskim wiele rzeczy można powiedzieć w różny sposób, tą samą myśl można wyrazić za pomocą kilku konstrukcji gramatycznych.

Znajomość i używanie czasu future perfect nie jest absolutnie niezbędne do przetrwania, ale daje ci dodatkową opcję wyrażania siebie – szczególnie w przypadku, gdy chcesz kategorycznie podkreślić, że coś zrobisz lub coś się stanie do pewnego momentu w przyszłości (na przykład gdy szef pyta cię o projekt i chcesz go zapewnić, że skończysz go przed deadlinem).

Nawet jeśli w ostateczności nie będziesz chciał używać czasu przyszłego dokonanego, to przynajmniej będziesz wiedział o co innym chodzi gdy go używają.

Porównaj:

 1. Present perfect vs future perfect
Porównanie dwóch podobnych zdań z tej samej kategorii (tutaj: perfect) pomoże ci lepiej zrozumieć ich logikę:
 • Present perfect:  I’ve done my homework – odrobiłem pracę domową
 • Future perfect: I will have done my homework (by 6:00) -odrobię pracę domową (do 6:00)
 1. Future simple vs future perfect
Porównanie dwóch podobnych zdań z tej samej kategorii (tutaj: future) pomoże ci lepiej zrozumieć ich logikę:
 • Future simple: I will do it – zrobię to
 • Future perfect: I will have done it (by tomorrow morning) – zrobię to (do jutra rana) – podkreślone jest dokonanie czynności do pewnego momentu w przyszłości

Konstrukcja

Połącz przyszłość (will) z czasem dokonanym (perfect = past participle = trzecia forma czasownika) i stworzysz future perfect.

 • Podmiot + will + past participle

Pamiętaj...

Ponieważ używasz will, które jest specjalnym gramatycznym słowem pomocniczym, po will nie musisz się już martwić o to, czy użyć has czy have. Zawsze używaj have:

 • Źle: She will has done it
 • Dobrze: She will have done it

Przydatne słowa

 • by (do)
 • before (przed)
 • by the time (do czasu, zanim)

Przykłady

 • He will have used it all – on zużyje wszystko
 • I will have visited 30 countries by next year if my plan comes true – odwiedzę do przyszłego roku 30 krajów jeśli mój plan się ziści
 • Great, they will have eaten everything before we close – świetnie, zjedzą wszystko zanim zamkniemy
 • He will have finished his work by the time we all really need it – on skończy swoją robotę do czasu gdy naprawdę będziemy jej potrzebować

Pytania

Zamień podmiot I ‘will’ miejscami i uzyskasz pytanie:

 • Will you have finished your work by the time we all really need it? – czy skończysz robotę do czasu gdy naprawdę będziemy jej potrzebować?
 • Will he have used it all? – czy on zużyje wszystko?
 • ……….I have visited 30 countries by next year if my plan comes true? – czy odwiedzę do przyszłego roku 30 krajów jeśli mój plan się ziści?
 • ……….they have eaten everything before we close? – czy zjedzą wszystko zanim zamkniemy

Jakie słowo trzeba wstawić w powyższych przykładach?

Przeczenia

Dołóż ‘not’ do ‘will’ i stworzysz przeczenie:

 • I will not have finished this project (by tomorrow), it’s impossible – nie skończę tego projektu (do jutra), to niemożliwe
 • He won’t have used it all – on nie zużyje wszystkiego
 • I won’t have visited 30 countries by next year even if my plan comes true – nie odwiedzę do przyszłego roku 30 krajów nawet jeśli mój plan się ziści
 • They will not have eaten everything before we close – nie zjedzą wszystkiego zanim zamkniemy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *